Nieuwe start van de website

De nieuwe website volgt een „Responsive Design Concept“. Dat wil zeggen, met de nieuwe website kunt u in de toekomst niet alleen thuis op uw PC of Laptop werken, maar zij is dynamisch opgezet en kan daardoor ook op mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, bekeken worden.
De voorliggende website werd met de volgende technische middelen ontwikkeld:
• „Contao CMS“ (wijdverbreid open-source-systeem)
• „Zurb foundation framework“
Beide systemen zijn wereldwijd bij vele applicaties ingezet en uitgeprobeerd en stellen de nodige performance gratis en toekomstgericht ter beschikking.

 

Ga terug